– اول ، شما باید صبور باشید و بازی را در زمان مناسب شروع کنید. قبل از شروع بازی ، وب سایت ، تعداد بازیکنان ، تعداد برندگان و ضرایب تولید شده باید دقیقاً بررسی شود. پس از اتمام این مرحله میتوانید ب�… Read More


البته این موضوع را باید مد نظر داشته باشید که همواره در طول این بازی احتیاط شرط عقل می باشد و شما باید آن را رعایت کنید.به رقبا هم پیشنهاد می کنم به این راه پر دردسر ادامه ندهند. اسمی هم وجود ندارد… Read More


همانطور که می دانید بازی انفجار یکی از بهترین و سود آمور ترین بازی هایی است که سایت های پیش بینی و شرط بندی به آن را کاربران خود ارائه می دهند و باید بیان کنیم که این سایت نیز دارای سیب بت انفجار ا… Read More


در سایت سیب بت این میزان شارژ سقفی دارد که شما حداقل باید ۱۰ هزار تومان شارژ نمایید و پایین تر از این رقم نمی توانید حساب خود را شارژ نمایید.البته باید بگوییم که در صورتی که شما برای شارژ حساب خود… Read More